Pareiza dūmvada izvēle

Ceļot māju, dūmvadu parasti uzstāda īsi pirms vai paralēli jumta ieklāšanas procesam. Tātad, vispirms tiek uzcelts dūmvads un tikai pēc tam tiek pievienota apkures iekārta. Lai dūmvada izvēle būtu atbilstoša vēlak izmantotajai apkures ierīcei, ļoti svarīgi ir iepriekš zināt vai paredzēt apkures veidu.

Parasti izšķir trīs kurināmā veidus: cietais kurināmais, šķidrais kurināmais un gāze. Šķidrajam kurināmam un gāzei ir raksturīga kondensāta veidošanās, jo apkures iekārtas izmesto dūmgāzu temperatūra ir salīdzinoši zema, it sevišķi mūsdienīgiem kondensācijas tipa katliem. Ceļoties augšā pa dūmvadu, dūmgāzes atdziest vēl vairāk un rodas kondensāts, kas ir jānovada kanalizācijas sistēmā. Apkures iekārtas, kas darbojas uz cieto kurināmo, izmet dūmgāzes, kuru temperatūra ir ievērojami augstāka, tapēc kondensāta parādīšanās ir retāk sastopama.

Lai konkrētajam apkures katlam piemeklētu atbilstošu dūmvadu sistēmu, būtiska ir informācija par  apkures katla tipu. Izšķir divu veidu apkures katlus - ar slēgto vai atklāto degšanas kameru.

 

APKURES IEKĀRTA AR SLĒGTO DEGŠANAS KAMERU

 

APKURES IEKĀRTA AR ATKLĀTO DEGŠANAS KAMERU

 

DŪMVADA IZVĒLES TABULA